• Baby Sailor: Navy Blue (2 pairs) + Green (2 pairs) + Aqua (2 pairs)
  • Baby Martian: Royal Red (2 pairs) + Orange (2 pairs) + Dark Gray (2 pairs)
  • Baby Unicorn: Lilac (2 pairs) + Royal Pink (2 pairs) + Aqua (2 pairs)
  • Baby Explorer: Green Apple (2 pairs) + Orange (2 pairs) + Yellow (2 pairs)