• Baby Explorer: Green Apple (2 pairs) + Sky Blue (2 pairs) + Blue Royal (2 pairs)
  • Baby Sailor: Navy Blue (2 pairs) + Blue Royal + Sky Blue (2 pairs)
  • Baby Unicorn: Dark Gray (2 pairs) + Royal Pink (2 pairs) + Sky Blue (2 pairs)
  • Baby Martian: Royal Red (2 pairs) + Orange (2 pairs) + Dark Gray (2 pairs)
  • Baby Neptune: Aqua (2 pairs) + Yellow (2 pairs) + Lilac (2 pairs)
  • Baby Royal: Red (2 pairs) + Pink (2 pairs) + Blue (2 pairs)