• Aqua & Dark Gray: Aqua (2 pairs) + Dark Gray (2 pairs)
  • Lilac & Pink: Lilac (2 pairs) + Royal Pink (2 pairs)
  • Navy Blue & Yellow: Navy Blue (2 pairs) + Yellow (2 pairs)
  • Green & Orange: Green Apple (2 pairs) + Orange (2 pairs)