• Navy Blue & Yellow: Navy Blue (3 pairs) + Yellow (3 pairs)
  • Aqua & Dark Gray: Aqua (3 pairs) + Dark Gray (3 pairs)
  • Red & Sky Blue: Royal Red (3 pairs) + Sky Blue (3 pairs)
  • Lilac & Pink: Lilac (3 pairs) + Royal Pink (3 pairs)
  • Green & Orange: Green Apple (3 pairs) + Orange (3 pairs)
  • Red & Dark Gray: Royal Red (3 pairs) + Dark Gray (3 pairs)